Wpływ stóp procentowych na kursy walut

stopy procentowe

 

Na kursy walut notowanych na rynku Forex wpływa wiele czynników. Sytuacja makroekonomiczna, aktualne wydarzenia polityczne, zamachy terrorystyczne, czy katastrofy naturalne – wszystkie te wydarzenia powodują codzienne, mniejsze lub większe, wahania kwotowań par walutowych, a także surowców i indeksów. Najważniejszym czynnikiem kształtującym ceny poszczególnych walut pozostają jednak rzeczywiste i oczekiwane stopy procentowe w poszczególnych krajach.

 

Czytaj dalej

Czytaj więcej