Wpływ stóp procentowych na kursy walut

stopy procentowe

Na kursy walut notowanych na rynku Forex wpływa wiele czynników. Sytuacja makroekonomiczna, aktualne wydarzenia polityczne, zamachy terrorystyczne, czy katastrofy naturalne – wszystkie te wydarzenia powodują codzienne, mniejsze lub większe, wahania kwotowań par walutowych, a także surowców i indeksów. Najważniejszym czynnikiem kształtującym ceny poszczególnych walut pozostają jednak rzeczywiste i oczekiwane stopy procentowe w poszczególnych krajach.

Stopy procentowe są najważniejszym narzędziem jakiego używają banki centralne do kształtowania swojej polityki monetarnej, a więc do walki z inflacją i pośrednio do stymulowania rozwoju gospodarczego. Stopy procentowe nigdy nie zmieniają się w sposób gwałtowny – zazwyczaj następuje cały cykl obniżek lub podwyżek, rozłożony na kilka miesięcy lub lat. Jednorazowe zmiany nie są większe niż 25 lub 50 punktów procentowych. Cykl może się rozpocząć w momencie gdy kraj opanowany jest przez recesje, wysokie bezrobocie i niską konsumpcję. Aby poprawić sytuację i zachęcić ludzi do inwestycji bank centralny zwiększa podaż pieniądza i stopniowo obniża stopy procentowe. Dzięki temu w kraju dostępny staje się tani kredyt, pobudzana jest konsumpcja, zwiększają się inwestycje i zmniejsza bezrobocie. Obniżanie stóp procentowych przez bank centralny nazywa się ekspansywną polityką monetarną, czasem mówi się również o polityce “gołebiej”, a więc takiej, która nakierowana jest na stymulację i rozwój, a nie na restrykcje. W miarę poprawy sytuacji ekonomicznej w kraju zaczyna zwiększać się inflacja. Ponieważ głównym zadaniem banków centralnych jest właśnie walka z inflacją, po pewnym czasie cykl ulega odwróceniu – zaczynają następować powolne podwyżki stóp procentowych, mające za zadanie zmniejszenie inwestycji i konsumpcji oraz wyhamowanie pędzącej gospodarki. Podwyższanie stóp procentowych jest wyrazem restrykcyjnej lub “jastrzębiej” polityki monetarnej.

Dla spekulantów na rynku Forex nie jest ważna tylko wysokość stóp procentowych, ale różnice pomiędzy ich wysokością w poszczególnych krajach. Waluta państw z wyższą stopą procentową jest, z reguły, bardziej atrakcyjna od tej z niższą stopą. Wraz ze wzrostem stóp procentowych zwiększa się oprocentowanie lokat oraz rentowność obligacji. Dług państw z wysokimi stopami procentowymi staje się coraz bardziej pożądanym aktywem – do kraju zaczyna napływać obcy kapitał. Aby zakupić obligacje skarbowe danego kraju inwestorzy muszą nabyć jego walutę, co dodatkowo zwiększa popyt i cenę tej waluty na rynku Forex. Proces ten może być jeszcze wzmocniony operacjami tzw. “carry trade”. Operacje te polegają na tym, że spekulanci nie tylko inwestują gotówkę, którą maja na stanie, ale także pożyczają pieniądze w kraju, który ma niskie stopy walutowe (a więc koszt pożyczki jest tam bardzo niski) i za pożyczoną walutę kupują wysoko oprocentowane obligację państw z wyższymi stopami. Sztandarowym przykładem wykorzystania mechanizmu “Carry trade” są transakcję związane z jenem japońskim. W Japonii na skutek trwającej od wielu lat stagnacji gospodarczej stopy procentowe oscylują w okolicach zera.

Każdy spekulant próbujący swych sił na rynku Forex musi zdawać sobie sprawę z wpływu stóp procentowych poszczególnych krajów na notowania walut. Należy też również pamiętać, że ważny jest nie tyle stan obecny, ale przewidywane przez inwestorów zmiany stóp procentowych. Dlatego też rynek Forex wsłuchuje się z taką uwagą w komunikaty nadawane przez banki centralne, ale również wypowiedzi i komentarze członków i przewodniczących tych banków. Ważne jest jak najwcześniejsze wychwycenie przewidywanych zmian. Jeżeli bank centralny, który do tej pory miała “gołębie” nastawienie do polityki monetarnej zacznie wysyłać sygnały o zmianie swojego nastawienia na bardziej “jastrzębi” na pewno zaowocuje to dużymi ruchami cen na rynku Forex.

Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu

Handel kryptowalutami podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na bez wystawienia się na poniesienie straty, nie jest możliwe, dlatego nie jest to odpowiednia forma zarobkowania dla wszystkich inwestorów. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Redakcja naszego serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe.

Spodobał Ci się ten artykuł?

4.4/5 - (Liczba ocen: 28)

Udostępnij na swoim kanale

Broker miesiąca maj 2024

Zyskaj darmowe bonusy:

  • Darmowe konto DEMO
  • Darmowe materiały szkoleniowe
  • Dostęp do 5200+ instrumentów finansowych
Korzystam