Jak zrezygnować z karty kredytowej?

Jeśli chcesz zrezygnować z karty, musisz złożyć wypowiedzenie umowy na piśmie. Okres wypowiedzenia to 30 dni od dostarczenia pisma do banku. Pismo z wypowiedzeniem powinno zawierać:

  • imię i nazwisko użytkownika karty,
  • PESEL klienta,
  • serię i numer dowodu osobistego użytkownika,
  • dane kontaktowe,
  • numer karty kredytowej, której chcesz się pozbyć,
  • datę złożenia wypowiedzenia umowy o kartę kredytową.