Nota prawna

Usługodawca informuje, że:
1. Operacje na rynku walutowym i obrót instrumentami finansowymi to inwestycje obarczone wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Wszelkie treści zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny oraz są zamieszczane wyłącznie w celu marketingowym i nie mogą stanowić porady inwestycyjnej dla Użytkowników.
2. Dochowuje starań, by informacje zamieszczane w Serwisie były aktualne na dzień ich umieszczenia, tym niemniej nie gwarantuje ich aktualności w późniejszym czasie.
3. Wiadomości i materiały zamieszczone w Serwisie nie powinny być interpretowane jako sugestia do dokonania jakiejkolwiek transakcji w obrocie instrumentami finansowymi.
4. Wyniki innych osób nie mogą być podstawą do podejmowania jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej ze względu na różnorodność sytuacji finansowej i faktycznej różnych osób.
5. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, zalecana jest konsultacja z profesjonalnym doradcą finansowym, który po uprzednim zbadaniu sytuacji finansowej, doradzi podjęcie ewentualnych działań.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
6.1. prawdziwość, rzetelność i dokładność informacji, analiz czy notowań rynkowych, które są zawarte w Serwisie;
6.2. decyzje podjęte przez Użytkowników, lub osoby trzecie, dotyczące inwestycji, a oparte na wiadomościach zaczerpniętych z Serwisu,
6.3. jakiekolwiek straty powstałe z inwestycji opartych na rekomendacji, prognozie lub innych informacjach zaczerpniętych z Serwisu.
7. W przypadku umieszczenia w Serwisie odnośników (linków) do innych stron internetowych, Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na tych stronach.
8. Serwis oraz treści na nim umieszczone chronione są prawem autorskim. Poza zakresem dozwolonego użytku, nie mogą one być wykorzystane bez pisemnej zgody Usługodawcy.