Warren Buffett wyprzedaje akcje! Ważne ostrzeżenie dla inwestorów?

warren buffett

Kto jest największym inwestorem naszych czasów?

Można by wskazać kilka osób, ale jeśli chodzi o jednego z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych, to warto wymienić Warrena Buffetta, jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Jego strategia inwestycyjna opiera się na długoterminowych inwestycjach w stabilne i dobrze zarządzane przedsiębiorstwa.

Amerykański holding inwestycyjny Berkshire Hathaway, za którym stoi Warren Buffett, właśnie pochwalił się rekordowymi rezerwami gotówki na poziomie 189 mld USD, a to nie koniec. Warren Buffett zasugerował, że ten poziom może jeszcze wzrosnąć. Nawet do 200 mld USD i to jeszcze przed końcem półrocza. 

Zyski w firmie rosną, a jej mózg zaleca wstrzemięźliwość.

Publikacja wyników za pierwszy kwartał 2024 roku

W sobotę 4 maja Berkshire poinformował o wynikach za pierwszy kwartał 2024 roku. Wyniki giganta są bardzo dobre, jednak szczególną uwagę przyciąga kilka szczegółów:

  • W pierwszym kwartale tego roku Berkshire spieniężył akcje o wartości blisko 20 mld USD
  • Firma zmniejszyła o blisko 13 procent udziały w Apple Inc.
  • Zasoby gotówki Berkshire Hathaway wzrosły do 189 mld USD

Co to wszystko może oznaczać?

Redukcja udziałów w Apple przez Berkshire Hathaway oraz zwiększenie stanu gotówki spółki do 200 miliardów dolarów sugeruje, że Warren Buffett może być ostrożny w obliczu obecnej sytuacji na rynkach.

Buffett jest powszechnie znany z tego, że trzyma duże rezerwy gotówki. Chce być gotowy na spektakularne okazje inwestycyjne. W przypadku spadków na rynku lub gdy pojawią się aktywa, które uzna za atrakcyjne i warte inwestycji, gotówkę będzie miał gotową w kieszeni. 

Jednak w tej chwili rezerwy gotówkowe są na rekordowym poziomie, a ten ma się jeszcze zwiększyć. Zwiększenie gotówki może być więc elementem jego strategii zabezpieczającej przed ryzykiem i przygotowywania się do przyszłych inwestycji.

Berkshire Hathaway pomimo zmniejszenia udziałów w Apple i tak utrzymuje tam znaczną pozycję, a to sugeruje, że Buffett wciąż widzi wartość w tej firmie, choć być może z nieco bardziej ostrożnym podejściem. 

Konfrontacja tych działań z informacją, że Apple Inc. ma zamiar skupić swoje akcje od inwestorów za rekordowe 110 mld USD, co będzie chyba największym buyback’iem w historii USA, może być ciekawa.  

Buyback zawsze wpływa na wycenę akcji firmy. Zatem zmniejszenie liczby akcji w Apple, w efekcie wcale nie musi oznaczać zmniejszenia poziomu zaangażowania Berkshire Hathaway w tej firmie. Wszystko po staremu, tylko gotówki mamy więcej?

Istotne czynniki

Zwiększenie ilości gotówki w funduszu Berkshire Hathaway przez Warrena Buffetta może świadczyć o różnych czynnikach.

Ostateczna interpretacja powodów rekordowego zwiększenia gotówki w Berkshire Hathaway może być skomplikowana i zależy od wielu czynników, w tym od aktualnej sytuacji rynkowej, perspektyw ekonomicznych oraz indywidualnych strategii inwestycyjnych Buffetta i jego zespołu.

Perspektywa rynkowa 

Buffett jest znany z tego, że jest ostrożny i podejmuje decyzje inwestycyjne na podstawie analizy fundamentalnej, unikając spekulacji. Zwiększenie gotówki może być spowodowane jego perspektywą na rynek lub obawy co do przyszłych możliwości inwestycyjnych.

Brak atrakcyjnych inwestycji

Warren Buffett preferuje inwestowanie w firmy, które uważa za niedowartościowane. Zwiększenie gotówki może oznaczać, że obecnie trudno jest znaleźć takie okazje, które spełniałyby jego kryteria inwestycyjne.

Oczekiwanie na spadek rynku

Buffett zyskał reputację jako inwestor, który potrafi wykorzystać spadki na rynkach, aby kupić akcje w atrakcyjnych cenach. Zwiększenie gotówki może być przygotowaniem do takich możliwości w przypadku przyszłego spadku rynku.

Ochrona przed ryzykiem

Wzrost gotówki może być częścią strategii zabezpieczającej przed ryzykiem spadków na rynkach lub niepewnością gospodarczą.

Wszystkie scenariusze są prawdopodobne

W swojej wypowiedzi do inwestorów Warren Buffett podkreślił, że nie zamierzają wydawać tej gotówki, chyba że pojawi się inwestycja związana z bardzo niskim ryzykiem i potencjalnie dużym zyskiem.

Inwestor zasugerował, że w czasach takich jak te dzisiejsze, być może lepsze będzie trzymanie pieniędzy w dobrze oprocentowanych krótkoterminowych obligacjach rządowych, niż na giełdzie. Rekordowy poziom gotówki w funduszu na pewno świadczy o jego ostrożności i prawdopodobnym oczekiwaniu na poważną korektę na rynku.

“Kupuj, gdy wszyscy sprzedają, a sprzedawaj, gdy wszyscy kupują. Tłum ma wiele głów, ale nie ma rozumu.” – Warren Buffett

Działania podejmowane przez inwestorów zależą od aktualnej sytuacji rynkowej, dostępnych możliwości inwestycyjnych oraz od własnych przekonań dotyczących najlepszej strategii inwestycyjnej. To samo dotyczy funduszu Berkshire Hathaway.

  1. Zamiana części akcji na gotówkę

Buffett zdecydował się na sprzedaż akcji i trzymanie większej ilości gotówki w oczekiwaniu na lepsze okazje inwestycyjne lub w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem spadków na rynku. Prawdopodobnie jedno i drugie.

  1. Inwestowanie krótkoterminowe, ochrona wartości pieniądza

Choć Buffett preferuje inwestycje długoterminowe, istnieje możliwość, że zdecyduje się na krótkoterminowe inwestycje, które mogą generować zwroty w krótszym horyzoncie czasowym. Mogą to być na przykład inwestycje w krótkoterminowe obligacje lub inne instrumenty finansowe. Tak sam sugeruje.

  1. Czekanie na odpowiednią okazję

Warren Buffett z pewnością poczeka na odpowiednią okazję inwestycyjną. Taką która spełnia jego kryteria długoterminowego inwestowania. Może to oznaczać, że będzie trzymał gotówkę do czasu, gdy pojawią się atrakcyjne możliwości inwestycyjne na rynku. Jeśli nadejdą trudne czasy, pojawi się wiele możliwości.

W co by zainwestował Warren Buffett w niepewnych czasach?

W niepewnych czasach, takich jak okresy napięć geopolitycznych, Warren Buffett prawdopodobnie kontynuowałby stosowanie swojej sprawdzonej strategii inwestycyjnej, ale mógłby dostosować swoje decyzje inwestycyjne do panujących warunków.

Oto kilka możliwych działań, które mógłby podjąć:

👉Inwestowanie w stabilne branże i firmy

Możemy skoncentrować się na inwestycjach w firmy z branż, które są mniej narażone na wpływ napięć geopolitycznych, takie jak firmy z sektora konsumenckiego, spożywczego czy infrastrukturalnego. Firmy te mogą być mniej wrażliwe na zmienne warunki polityczne.

👉Inwestowanie w surowce związane z bezpieczeństwem narodowym

W dzisiejszych czasach mamy zwiększone zapotrzebowanie na surowce związane z bezpieczeństwem narodowym, takie jak surowce strategiczne, które są niezbędne dla przemysłu obronnego lub energetycznego. Buffett mógłby potencjalnie zainteresować się firmami działającymi w tych sektorach.

👉Unikanie spekulacji

Warren Buffett jest znany z tego, że unika spekulacyjnych inwestycji krótkoterminowych, a zamiast tego preferuje długoterminowe inwestycje w stabilne i dobrze zarządzane firmy. Nawet w czasach niepewności politycznej prawdopodobnie kontynuowałby trzymanie się tej strategii.

👉Trzymanie gotówki

W niepewnych czasach zwiększenie ilości gotówki w portfelu Berkshire Hathaway wydaje się naturalne. Z jednej strony pozwala być gotowym na ewentualne okazje inwestycyjne, a z drugiej zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku wartości akcji na rynku.

👉Inwestowanie w firmy o solidnych fundamentach

Buffett zwykle preferuje inwestowanie w firmy o solidnych fundamentach, stabilnych przepływach pieniężnych i silnej pozycji na rynku. W trudnych czasach skoncentrowałby się na firmach, które są dobrze zarządzane i mają zdolność do przetrwania trudnych warunków gospodarczych.

Warren Buffett i złoto

Warren Buffett nie jest zwolennikiem inwestowania w złoto ani jako nośnik wartości, ani jako zabezpieczenie przed dewaluacją.

W swoich listach do akcjonariuszy Berkshire Hathaway wielokrotnie wyrażał sceptycyzm co do inwestowania w złoto. Uważa, że złoto jako aktywo nie generuje wartości w taki sam sposób, w jaki robią to np. biznes produkcyjny czy nieruchomości. Złoto jako fizyczny składnik nie przynosi żadnego dochodu ani nie generuje żadnej wartości dodanej w czasie. W związku z tym nie jest to aktywo, które spełnia jego kryteria inwestycyjne.

Buffett często przestrzega, by nie polegać na czystych składnikach, takich jak złoto, które nie generują dodatkowej wartości. Jego preferencja leży raczej w inwestowaniu w akcje stabilnych i dobrze zarządzanych firm, które mają zdolność do generowania zysków w długim okresie.

Nie ma chyba jednak całkowitej pewności, czy w skrajnych warunkach złoto nie stałoby się dla niego nośnikiem wartości i zabezpieczeniem przed dewaluacją.

Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu

Handel kryptowalutami podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na bez wystawienia się na poniesienie straty, nie jest możliwe, dlatego nie jest to odpowiednia forma zarobkowania dla wszystkich inwestorów. Prosimy o ostrożne dokonywanie transakcji. Redakcja naszego serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zagłosuj pierwszy

Udostępnij na swoim kanale

Broker miesiąca maj 2024

Zyskaj darmowe bonusy:

  • Darmowe konto DEMO
  • Darmowe materiały szkoleniowe
  • Dostęp do 5200+ instrumentów finansowych
Korzystam